Spodziewany Miot

MARZEC 2015
odbiór początek maja


Przyjmuję Rezerwacje

RODZICE
m. Mł.Ch.Pl. Ch.Pl. TAJGA Calcaneus
o. Mł.Ch.Pl. Ch.Pl. Interchampion FLY ZUMM Star of Elune


TAJGA
posiada badania:
1. Rozjaśnienie DILUTION 02 sierpnia 2012 - GENOTYP D/D
2. Badanie oczu 29 sierpnia 2012 - WOLNA OD CHORÓB DZIEDZICZNYCH
3. Test genetyczny Willebrand 17 styczeń 2013 - GENOTYP N/N GENETYCZNIE ZDROWA
4. DYSPLAZJA – stawy biodrowe wolne od dysplazji.


FLY′ZUMM Star of Elune (FRUGO)
posiada badania:
1. DYSPLAZJA – stawy biodrowe wolne od dysplazji.
2. Badanie oczu 26 marzec 2014 – WOLNY OD CHORÓB DZIEDZICZNYCH

https://www.facebook.com/pages/Frugo-Interchampion-Flyzumm-Star-of-Elune/530161640422450?ref=hl