Texa » Osiągnięcia

Champion Polski


Najlepsza hodowla pinczerów średnich
Zwyciężca Polski